Bestyrelse

BESTYRELSE

Formand
Jannie Ringtved

Vores ældste borgere har krav på et værdigt liv med ordentlig pleje og mere selvbestemmelse. Vores børn skal have skoler, der byder dem velkomne både med en høj faglighed, nærvær og nogle fysiske rammer som vi kan være stolte af. Der skal gøres en indsats og stilles krav til de borgere, der står uden arbejde, men handicappede og syge borgere skal ikke trækkes igennem et ineffektivt spind af regler og leve hver dag i utryghed og en følelse af ikke at høre til nogen steder. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre gennem en ordentlig forvaltning af borgernes skattekroner, effektiv administration og mere selvbestemmelse. Højere skatter, prestigeprojekter og besparelser på førnævnte områder er ikke vejen frem. Vi skal have styret Odense i den rigtige retning og det kan vi hvis LA får indflydelse i Odense byråd.

Kasserer,
Line Lahn Sørensen

Jeg er liberal, fordi jeg tror på, at de fleste mennesker kan selv, hvis de bare får lov. Jeg meldte mig til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil arbejde for et mere liberalt Odense, hvor kommunen ikke har en finger med i spillet overalt. Vi skal have LA repræsenteret i byrådet for at sikre, at skattekronerne i højere grad bruges på det, de var intenderet til – nemlig kernevelfærd.